Bavokoor 50 jaar

Foto: ton van den Brink

Bavokoor ziet Abraham

Heemstede – De Latijnse mis werd aan de kant gezet, Nederlandstalige gezang moest het worden. Het Tweede Vaticaanse Concilie zette pastoor Pouw wel voor een probleem. Waar vind ik een dirigent die de leiding van een nieuw koor op zich kan nemen.

Hij hoorde van een PABO student uit Hillegom die net afgestudeerd was en een veelbelovend talent had. Met de taxi naar Hillegom om zich te overtuigen van dit talent in actie. Onderwijzer Nico Smit begon in oktober 1967 met veel elan en nog meer idealisme met een nieuwe groep enthousiaste jonge mensen.

Fried Jansen was daarbij. Hij werd zo enthousiast toen hij de kerstviering in 1967 meemaakte waarbij het pas opgerichte koor voor het eerst zong. Hij gaf zich in januari 1968 op als lid. Hij is dus bijna vijftig jaar lid en nog net zo enthousiast, de laatste tien of elf jaar ook de secretaris. Agnes Martens is ook zo`n lid van het eerste uur. Zij kreeg 1 november 1971 een zoon en beseft dat de wonderen de wereld nog niet uitwaren. Bij dit koor vond zij de sfeer terug die ze kende van de omroepparochie in Amersfoort. Agnes heeft jaren in het Bavokoor als bestuurslid gezeten en gestaan. De laatste tien of elf als voorzitter. Voor beide functies geldt ook dat ze veel bijklussen mogen vervullen!

Zij hebben 32 jaar de organist Joop van Goozen meegemaakt die Ria Smit, de zus van Nico Smit. als dirigente coachte. Twee uit een zeer muzikaal gezin uit Hillegom. Woonplaats van de huidige dirigent Rob Draijer, getrouwd met Maura Smit, nog een zusje, Rob, die zo graag weer naar `zijn Bavo` terug wilde, wat vorig jaar lukte.

Het Bavokoor heeft een zeker zo`n rijke geschiedenis als het Rijke Roomse Leven in die tijd. Ook toen werd het Oude Jaar met harmonie St. Michael uitgeluid waarbij een volle kerk een vierstemmige canon zong en bij de laatste toon de kerkdeuren opengingen en de acolieten Bengaals vuur aanstaken. Het tienjarige jubileum werd gevierd met een `toen geluk nog heel gewoon was` toneelstuk. Dat schept een band. Dat levert een groot aantal  `dienstjaren ` op, veel Gregoriuspenningen, uitgereikt bij jubilea. Met altijd een feestje, dat hoort ook bij dat Rijke Roomse Koorleven. Niet altijd even rijk, er waren ook wel eens moeilijke tijden, maar altijd klonk dat optimistische gezang op de dinsdagavonden als ze repeteerden.

Doen ze nog steeds, want er moet een lamp blijven branden, motto van de H. Bavokerk. Dit koor gaat met de tijd mee waarin het moeilijk is om nieuwe zangers, ja vooral mannen, te vinden. Ze lossen het nu enigszins op met gastzangers, die vooral meedoen met de feestdagen, daarvoor ook gedeeltelijk mee repeteren. Kort verband vrijwilligers zou je kunnen zeggen nu veel mensen wel willen meedoen maar zich niet voor lange tijd willen binden. Flexzangers zijn van harte welkom. Bel gerust eens Fried 0235286267 of Agnes 0235280895, vinden ze leuk!

Ton van den Brink