Bavokoor

Zie ook artikel onder “Bavo allerlei

Foto: Ton vd Brink

Foto: Ton van den Brink

Het Bavokoor is in 1967 op verzoek van pastoor Pouw opgericht onder leiding van Nico Smit. Vanaf het begin was het  koor opgezet om de liturgie met Nederlandstalige muziek te verzorgen.  Tegenwoordig zingt het koor naast Nederlandstalige muziek ook af en toe Latijn en Engels-, Duits- of Franstalige muziek.
Na 12 jaar is de muzikale leiding overgegaan naar Siem Groot. Na 7 jaar werd het weer overgenomen door Frank van Rooyen. De laatste 24 jaar (tot juli 2013) werd het koor gedirigeerd door Ria Smit onder supervisie van Joop van Goozen (aan het orgel).
Sinds september 2013 stond het koor onder de bezielende leiding van Gonny van der Maten, maar sinds september 2014 overgenomen door de Hr. Rob Draijer (website De Muzikale Vrijheid)

Het Bavokoor zingt ongeveer 3x per maand op zondagochtend en op de meeste  hoogtijdagen (zie agenda website H. Bavo parochie).

Het koor repeteert op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur.
U bent altijd welkom om een paar proefrepetities mee te maken.
Aanmelden bij  Agnes Martens

Het bestuur bestaat uit:

Naam E-mail adres Telefoon
Voorzitter Agnes Martens agnes.martens65@gmail.com 023 5280895
Secretaris Fried Jansen friedjansen@outlook.com 023 5286267
Penningmeester Hans Baars jabaars@hetnet.nl 023 5476527

Overige bestuursleden:

Naam E-mail adres Telefoon
Rie Meijer ljgmeijer@hetnet.nl 023 5280929
Thea Cuppen theacuppen@kpnmail.nl 023 5286267
Ria Smit bergwillema@icloud.com 023 5476527

Dirigent:

Naam E-mail adres Telefoon
Dirigent Rob Draijer robdraijer@gmail.com 0252 516796

De contributie bedraagt € 30,- per jaar (voor attenties bij ziektes en feesten).