In Between

“In Between” bestaat sinds 26 februari 2002.
Toentertijd opgericht, omdat er in onze parochie
behoefte was aan een koor tussen het
kinderkoor en het Bavokoor in.
De leden van het eerste uur waren ouders van
kinderen van het kinderkoor, die op basisschool
“De Ark” zaten. Maar al snel werd dat een
gemêleerd gezelschap.

Ons repertoire bestaat onder meer uit gospels, Engelse kerkmuziek, liederen uit Taizé en Iona, popsongs met een boodschap en de nodige liturgische gezangen. Veel is Engelstalig, maar ook Frans, Spaans en Latijn komen voor. En natuurlijk zingen we ook in het Nederlands.

Enthousiasme en gezelligheid zijn twee belangrijke trefwoorden voor “In Between”. We vormen een hechte groep, waar nieuwe leden snel worden opgenomen en zich thuis voelen.

We gaan ervan uit, dat iedereen kan zingen, dus wil je graag met ons meedoen, kom dan gerust eens langs.

Wij repeteren op maandagavond in de Bavokerk van 20.00 tot 21.45 uur.

Wij zingen ongeveer 1 x per maand tijdens een viering in de Bavokerk. En incidenteel “buiten de deur” zoals bijvoorbeeld tijdens het Haarlemse Korenlint.

Dirigent: Nelly Geerlings
Pianist: Alina Konstantinova
Secretariaat: inbetweenbavo@gmail.comKnipsel2